MØTE OVERSIKT FOR BETEL; SELJORD JUNI 2024

 

 

Søndag        02.  06  Bønn og vitnemøte  kl 17.00

Torsdag      06. 06   Over en åpen bile kl. 18.00 Ved Terje Tveiten 

Søndag       09. 06   Kveldsmøte kl. 17.00 med Søndagsskole  Willy Dahlskås taler

Torsdag      13. 06    Over en åpen bibel kl. 18.00 Ved Terje Tveiten 

Søndag       16. 06    Kveldsmøte kl. 17.00 Ragnar Nøsterud taler

Torsdag     21. 06    Over en åpen bibel kl. 18.00 Ved Terje Tveiten 

Søndag      23. 06   Møte kl. 11.00 med Søndagsskole  Terje Tveiten  taler (siste møte før sommeren)

 

VI ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER OG MØTEBESØKENDE EN VELSIGNET SOMMER               

 

 

Bønn hver mandag, onsdag og fredag kl. 09.30

Nærradioen hver tirsdag kl. 18.00 til kl. 20.00

     
Velkommen til Betel Seljord 

Ønsker du Å støtte Betel:
Vipps: 634985

Bank: 2711 20 33977Du som ikke er kristen les her:
Er du ikke kristen og ønsker å vite hva det er for noe, da har du kommet til rett plass.
Vi er en kristen menighet som tror på hele Bibelen og tror
den er Gud ord, vår anbefaling er å lese hele bibelen. Det vil alltid være noen spørsmål. Vårt råd er å gå til en menighet og samtale med pastor eller eldste eller mennesker som går i en kristen menighet

Salme 23.En salme av David. / Herren er min hyrde, mig fattes intet. 2 Han lar mig ligge i grønne enger, han leder mig til hvilens vann.3 Han vederkveger min sjel, han fører mig på rettferdighets stier for sitt navns skyld.4 Om jeg enn skulde vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt; for du er med mig, din kjepp og din stav de trøster mig. 5 Du dekker bord for mig like for mine fienders øine, du salver mitt hode med olje; mitt beger flyter over.6 Bare godt og miskunnhet skal efterjage mig alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennem lange tider.

Johannes 3.16

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; 17for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men forat verden skulde bli frelst ved ham. 18

Den som tror på ham, blir ikke dømt; den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.

Salmenes bok 119:159-160

Summen av Guds ord er sannhet

159Se, hvor jeg har elsket dine befalinger!Herre, hold meg i live etter din miskunnhet!160Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferds lov fast.